Grudzień 2017 - wystawa JK

Usłyszeć Ziemię – wystawa instrumentów ceramicznych i obiektów
dźwiękowych pracowników, doktorantów
i studentów Wydziału
Artystycznego w Cieszynie, Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach,
prezentowana w ramach
II Festiwalu Nauki 2017. Międzynarodowe
Centrum Kongresowe.

Katowice, grudzień 2017.