10 grudnia 2017 - wydarzenie

Wykład podsumowujący działania 7 edycji projektu Future Artist. Wymienione zostały min. działania
realizowane w Pracowni Plastycznej Akcent. Biblioteka ASP w Katowicach