Grudzień - styczeń 2018 - wydarzenia

W ramach wydarzenia na ASP miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy będącej instalacją obiektów
ceramicznych pn. Koła w przestrzeni. Obiekty z wypalonej gliny wykonane były przez uczestników projektu
Future Artist w ramach warsztatów ceramicznych prowadzonych w Pracowni Plastycznej Akcent. Biblioteka ASP. Katowice