Styczeń 2018 - wystawa JK

Odpryski – wystawa ceramiki i malarstwa,
w ramach której została
upubliczniona część pracy doktorskiej
mgr Joanny Knapek pt. Dekady
– rozkład pamięci. Zapis w glinie.
Muzeum im. G. Morcinka. Skoczów