10 kwietnia 2018 - wydarzenie

Udział w XVI Ogólnopolskim
Festiwalu Ekspresji
Dziecięcej organizowanym przez
Bibliotekę Śląską w Katowicach,
Zakład Pedagogiki Twórczości
i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Zakład
Muzykoterapii Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach oraz Miejski Dom
Kultury „Koszutka” w Katowicach.
Udział czynny w Sesji Naukowej,
wystąpienie  Joanny Knapek i Teresy Olejek-Zemlik pt. Dziecko i teatr.
Działania parateatralne w obrębie
sztuk wizualnych w szkole. Centrum
Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka w Katowicach.