18 kwietnia 2018 - wydarzenie

Warsztaty ceramiczne – organizacja oraz prowadzenie warsztatów ceramicznych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 11 im. T. Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.