Czerwiec 2019 - nasz laureat

 
W 49 edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Pentel gratulujemy naszej laureatce Annie J., która zdobyła złoto.
Nadesłano 15 108 prac z całego świata i aż 2623 z Polski! To najwyższy odsetek (17%) spośród 37 krajów biorących udział w konkursie.
Spośród wszystkich nagrodzonych, aż 148 prac to dzieła uczestników z naszego kraju. Konkurs sponsorowany jest przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd.
 
https://global-uploads.webflow.com/5b4c88e268e07cbe3e5e20f3/5ce7d3a54a11c32b29fab510_49%20MKP%20Wyniki.pdf