19 listopada 2017 - wydarzenie

Akcja happeningowa pn. Abstrakcja na dzień, zorganizowana dla mieszkańców Krakowa dedykowana
twórczości Jerzego Nowosielskiego. Uczestnicy twórczego działania – dzieci i młodzież z Pracowni Plastycznej
Akcent, maszerowali ulicami Krakowa we własnoręcznie wykonanych maskach. Ich abstrakcyjna
forma inspirowana była twórczością Jerzego Nowosielskiego. Kraków, 19 listopada 2017.19 listopada 2017 - wydarzenie

7 listopada 2017 - wystawa JK

VIA VIA – Itimuseum – wystawa objazdowa w ramach 14 edycji Nocy Muzeów – Buenos Aires zorganizowana
pod patronatem Ministerstwa Kultury Narodu, Fundacji Kultury Volpe Stessens oraz Vlamingen
In de Werel. Wystawa prezentowała prace wykonane dla Museo Diogenes Taborda przez artystów z 49
krajów. Itinerant Museum of Contemporary Art of Mercosu.Buenos Aires, Argentyna, 4 listopada 2017.

7 listopada 2017 - wystawa JK

7 października 2017 - warsztaty

Warsztaty ceramiki zorganizowane w ramach działań projektu Future Artist w prowadzonej przeze mnie
Pracowni Plastycznej Akcent. Dzieci i młodzież tworzyły prace dedykowane twórczości Wojciecha Fangora.
Inspiracją było malarstwo abstrakcyjne artysty, a materiałem użytym przez dzieci była glina. Prace
zostały wypalone i poszkliwione.

7 października 2017 - warsztaty

28 października 2017 - JK wystawa

Paměťové implantáty – wystawa ceramiki i emalii artystycznej.
Galeria Restauracji na Půdě. Trzyniec, Czechy, październik 2017.
28 października 2017 - JK wystawa

 

JK publikacja

Publikacja podsumowująca interdyscyplinarny projekt pt. Malarska intarsja w glinie, jako zapis pamięci,
wydana w ramach badań statutowych Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, lipiec 2016 – styczeń 2017

JK publikacja

Podkategorie