Zajęcia z Dziećmi

"Wszystkie dzieci są artystami. Sztuką jest pozostać artystą kiedy się dorośnie"

Pablo Picasso

Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości. Uczestnictwo w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Prowadzone zajęcia pozwalają rozwijać ekspresję plastyczną, kształcą wrażliwość na piękno. Najważniejsze jest aby od najmłodszych lat dzieci i młodzież miały możliwość wyrażania swoich emocji przez twórczość plastyczną.
Stwarzamy uczestnikom zajęć warunki do powstawania dzieł, które są dla nich zachętą do dalszej pracy i rozwoju.
Warsztaty prowadzone są w małych grupach - około 10 dzieci.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – 1 godzina 
Koszt zajęć obejmuje wszystkie materiały plastyczne używane na zajęciach.